top of page

Thu, Jul 28

|

คริสตจักรพระกิตติคุณอุบลราชธานี

Impuls Conference Ubonratchathani Arise and Shine

หนุนใจและท้าทาอนุชนให้รักพระเยซู และเป็นคริสตจักรที่มีชีวิต

การลงทะเบียนปิดแล้ว
ดูอีเวนท์อื่น
Impuls Conference Ubonratchathani Arise and Shine
Impuls Conference Ubonratchathani Arise and Shine

Time & Location

Jul 28, 2022, 2:30 PM – Jul 30, 2022, 12:00 PM

คริสตจักรพระกิตติคุณอุบลราชธานี, 71 ถนน อุปลีสาน ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 ประเทศไทย

Share this event

bottom of page